všeobecnejšie informácie
Adopcia
Pozri tiež
Pestúnske rodiny
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at