všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
Pozri tiež
Centrá pre rodičov a deti
Detský ombudsman
Informácie pre deti a mládež
Mrzačenie genitálií
Násilie voči ženám
Sexuálne násilie
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at