Pozri tiež
Sťahovanie
Súdne vysťahovanie
Upratovanie bytu
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at