Pozri tiež
Adopcia
Adopcia medzinárodná
Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa
Úrad pre mladistvých
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at