špeciálne informácie
Pohreb
Testament
Úmrtie dojčaťa
Pozri tiež
Matričný úrad
Notári
Smútok
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at