Pozri tiež
Právo na voľbu mena a priezviska
Uzatvorenie manželstva
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at