Aktualizácia údajov

Zmenila sa adresa alebo telefónne číslo? Nie sú vhodné otváracie hodiny? Máte novú e-mailovú adresu? Oznámte nám to prosím, v spodnom políčku!
Na zabránenie spamov prosím vyriešte prosím nasledovnú počtovú úlohu:
 

AMBER-MED ambulant medizinische Versorgung, soziale Beratung und Medikamentenhilfe für Menschen ohne Krankenversicherung, Diakonie Flüchtlingsdienst und Österreichisches Rotes Kreuz

Phone: 01-589 00-847 (AMBER-MED)

Phone: 01-589 00-840 (Medikamentenhilfe Rotes Kreuz)

Fax: 01-589 00-846

E-mail: amber@diakonie.at

Website:

Description

Kostenfreie medizinische Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung, die dauerhaft in Wien leben
Vertraulichkeit, Datensicherheit und ggf. Anonymität sind gewährleistet

Topics
Doctor
Medicaments
Migration
Pregnancy and birth
Psychotherapy
Refugees
Sick children
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at