Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

AMBER-MED ambulant medizinische Versorgung, soziale Beratung und Medikamentenhilfe für Menschen ohne Krankenversicherung, Diakonie Flüchtlingsdienst und Österreichisches Rotes Kreuz

Phone: 01-589 00-847 (AMBER-MED)

Phone: 01-589 00-840 (Medikamentenhilfe Rotes Kreuz)

Fax: 01-589 00-846

E-mail: amber@diakonie.at

Website:

Business Hours

Montag 13.30-16 Uhr (Chinesisch)
Dienstag 8.30-11 Uhr
Mittwoch 13.30-16 Uhr (Rumänisch, Russisch)
Donnerstag: 8.30-11 Uhr (Bulgarisch, Chinesisch)

Description

Kostenfreie medizinische Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung, die dauerhaft in Wien leben
Vertraulichkeit, Datensicherheit und ggf. Anonymität sind gewährleistet

Topics
Doctor
Medicaments
Migration
Pregnancy and birth
Psychotherapy
Refugees
Sick children
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at