Klinik Favoriten (früher: Kaiser-Franz-Josef-Spital) - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

1100 Wien, Kundratstraße 3

telefón: 01-601 91-0

e-mail: kfn.post@gesundheitsverbund.at

webová stránka:

centrála
Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

popis

Psychiatrische Abteilung für den 10. Bezirk
Psychosomatische Ambulanz (1. Medizinische Abteilung): DW 2128
Psychosomatische Ambulanz (Gynäkologische Abteilung): DW 4754

Topics
Nemocnice verejné
Psychosomatické ťažkosti
Závislosť od alkoholu
Závislosť od liekov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at