Pflege Liesing - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

telefón: 01-866 00

e-mail: pli@wienkav.at

webová stránka:

centrála
Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)
Topics
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at