Disflex Albatross Agentur, Trendwerk GmbH

telefón: 01-60 517-2600

fax: 01-60 517-2666

e-mail: gabriela.ecker@trendwerk.at

webová stránka:

popis

Betreute und geförderte Arbeitskräfteüberlassung
Zubuchung nur über das AMS
Zielgruppe sind Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen

Topics
Prenájom pracovníkov
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at