Sozialmedizinisches Zentrum Floridsdorf - Geriatriezentrum, Geriatriezentrum der Stadt Wien - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

telefón: 01-275 22

fax: 01-275 22-8009

e-mail: post.pfl@gesundheitsverbund.at

webová stránka:

centrála
Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)
Topics
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at