Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

1010 Wien, Stubenring 1
1031 Wien, Radetzkystraße 2 [Sektion für Gesundheit]

telefón: 0810/333 999

fax: 01-713 44 04-2235

e-mail: buergerservice@sozialministerium.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Freitag 8-12 Uhr
Topics
Ministerstvá
Ministerstvo sociálnych vecí
Ministerstvo zdravotníctva
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at