Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

1010 Wien, Stubenring 1
1031 Wien, Radetzkystraße 2 [Sektion für Gesundheit]

fax: 01-718 94 70–3153

e-mail: buergerservice@sozialministerium.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Ministerstvá
Ministerstvo sociálnych vecí
Ministerstvo zdravotníctva
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at