Sektion VII, Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

1010 Wien, Stubenring 1 [Postadresse]

telefón: 01-711 00 86-6414 oder 2418

fax: 01-503 09 42

e-mail: vii@sozialministerium.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Ministerstvo práce
Ministerstvo sociálnych vecí
Pracovná inšpekcia
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at