Zobacz też
Chore dzieci
Prawo pracy
Zwolnienie na opiekę nad umierającym członkiem rodziny
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at