Informacje ogólne
Bezrobocie
Bliższe informacje
Zasiłek doraźny
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Limit wynagrodzenia
Zabezpieczenie społeczne
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at