Zobacz też
Kryteria uzyskania pomocy socjalnej
Ośrodki pomocy społecznej
Porady dla najemców mieszkań
Urząd skarbowy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at