Bliższe informacje
Kryteria uzyskania pomocy socjalnej
Ośrodki pomocy społecznej
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Minimalna emerytura
Zasiłek dla bezrobotnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at