Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Kryteria uzyskania pomocy socjalnej
Ośrodki pomocy społecznej
Poradnictwo socjalne
Zabezpieczenie społeczne
Zapobieganie eksmisji
Zapomoga mieszkaniowa
Zasiłek pielęgnacyjny
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at