Nie znaleziono odpowiednich danych. Zmień zapytanie!

Bliższe informacje
Głuchota
Przytępienie słuchu
Środki pomocnicze dla osób z wadami słuchu
Upośledzenie słuchu - grupy wsparcia
Zobacz też
Niepełnosprawność wieloraka
Wspieranie rozwoju dziecka
Zaburzenia mowy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at