Bliższe informacje
Opłaty abonamentowe za radio i telewizję
Podatek od posiadania psa
Zobacz też
Dopłata pacjenta do kosztów pobytu w szpitalu
Karta zniżkowa na imprezy kulturalne
Kryteria dochodowe w opiece społecznej
Opłata za receptę
Zniżki na przejazdy komunikacją publiczną
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at