Informacje ogólne
Mobilność osób niepełnosprawnych
Bliższe informacje
Przedsiębiorstwa oferujące przewozy osób niepełnosprawnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at