Zobacz też
Informacja dla dzieci i młodzieży
Ochrona małoletnich
Poradnictwo dla młodzieży
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at