Zobacz też
Lekarstwa
Nadzór jakości opieki
Opieka zarządzona sądownie
Rzecznik osób niepełnosprawnych
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at