Zobacz też
Adopcja
Adopcja międzynarodowa
Rodziny zastępcze - dofinansowanie
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at