Bliższe informacje
Rodzice samotnie wychowujący - grupy wsparcia
Zobacz też
Osoba towarzysząca dziecku
Ośrodki dla dzieci i rodziców
Pomoc sąsiedzka
Prawo do odwiedzania dziecka
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at