Informacje ogólne
Choroby psychiczne
Zobacz też
Mieszkania chronione i domy opieki finansowane publicznie
Osoby opiekujące się bliskimi
Ośrodek dziennego pobytu dla seniorów
Pomoc w domu dla osób chorych psychicznie
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki bez dopłat państwowych
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at