Informacje ogólne
Przemoc
Zobacz też
Osoby opiekujące się bliskimi
Przemoc wobec kobiet
Rzecznik Praw Pacjenta
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at