Bliższe informacje
Seniorzy - grupy wsparcia
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa dla seniorów
Mieszkania dla osób starszych
Oferty spędzania czasu wolnego dla seniorów
Organizacje dla seniorów
Pielęgnacja i opieka w domu
Rzecznik seniorów
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at