Zobacz też
Infolinie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at