Bliższe informacje
Osoby opiekujące się bliskimi - nieobecność
Zobacz też
Pielęgnacja chorego w domu
Pielęgnacja i opieka w domu
Poradnictwo w zakresie pielęgnacji
Urlop opiekuńczy
Zwolnienie na opiekę nad umierającym członkiem rodziny
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at