Informacje ogólne
Zabezpieczenie społeczne
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Kryteria uzyskania pomocy socjalnej
Urząd do spraw socjalnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at