Informacje ogólne
Mieszkania dla osób starszych
Zobacz też
Mieszkania integracyjne i/lub chronione dla seniorów
Rzecznik Praw Pacjenta
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at