Bliższe informacje
Mieszkania dla migrantów
Mieszkania dla uchodźców
Pomoc w dobrowolnej repatriacji
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa dla migrantów
Kursy językowe
Obywatelstwo
Poradnictwo rodzinne dla migrantów
Poradnictwo w językach obcych
Prawo pobytu
Rasizm
Romowie i Sinti
Uchodźca
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at