Zobacz też
Duszpasterski telefon zaufania
Opieka psychosocjalna w nagłych wypadkach
Ośrodki socjopsychiatryczne
Psychoterapia
Samobójstwo
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at