Bliższe informacje
Integracja zawodowa młodzieży
Mentoring
Powrót na rynek pracy
Zobacz też
Integracja zawodowa osób cierpiących na choroby psychiczne
Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych
Kształcenie dorosłych
Kształcenie zawodowe
Pośrednictwo pracy
Programy aktywizacji zawodowej
Udostępnianie pracowników
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at