Zobacz też
Hospicjum i opieka paliatywna
Pełnomocnictwo na wypadek niezdolności do czynności prawnych
Rzecznik Praw Pacjenta
Towarzyszenie umierającym
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at