Zobacz też
Duszpasterski telefon zaufania
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Ośrodki socjopsychiatryczne
Przynależność wyznaniowa
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at