Zobacz też
Duszpasterstwo
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Samobójstwo
Socjalny telefon zaufania
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at