Zobacz też
Ofiary przestępstw
Pozasądowe porozumienie stron
Rejestr skazanych
Zwolnienie z więzienia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at