Informacje ogólne
Zakwaterowanie dla osób bezdomnych
Zobacz też
Ośrodek dziennego pobytu dla bezdomnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at