Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Klęski żywiołowe
Magazyn mebli
Odzież
Pomoc żywnościowa
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at