Bliższe informacje
Anonimowe oddanie dziecka
Ciąża - grupy wsparcia
Położne
Przerwanie ciąży
Przygotowanie do porodu
Zobacz też
Adopcja
Anonimowe oddanie dziecka
Ośrodki dla dzieci i rodziców
Planowanie rodziny
Pomoc dla rodziców
Prawo pracy
Urlop wychowawczy
Zastępstwo osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at