Bliższe informacje
Programy aktywizacji zawodowej
Zasiłek dla bezrobotnych
Zobacz też
Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych
Orientacja zawodowa
Pośrednictwo pracy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at