Zobacz też
Urząd gminny / Urząd dzielnicy
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at