Bliższe informacje
Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych
Warsztaty dla osób niepełnosprawnych
Zobacz też
Programy aktywizacji zawodowej
Zatrudnienie osób chorych psychicznie
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at