Bliższe informacje
Zespół Downa - grupy wsparcia
Zobacz też
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at