Bliższe informacje
Serwis informacyjny dla obywateli - kontakty zagraniczne
Zobacz też
Informacja miejska/regionalna
Porady dla mieszkańców wybranych stref miasta
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at