Zobacz też
Duszpasterski telefon zaufania
Duszpasterstwo
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Opieka psychosocjalna w nagłych wypadkach
Ośrodki socjopsychiatryczne
Żałoba
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at