Informacje ogólne
Pomoc dla poszkodowanych
Zobacz też
Holocaust
Ofiary wojny
Pozasądowe porozumienie stron
Przemoc
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at